PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
Ajutor
Condiții de utilizare

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Acte necesare

 • Cerere tip

In functie de tipul actului de dobandire:

1. Clădiri dobândite prin cumpărare, donație:

 • Contract de vânzare - cumăprare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare etc.
 • Planul de amplasament și delimitare al imobilului

2. Clădiri nou construite

 • Autorizația de construire
 • Proces verbal
 • Regularizare taxă
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire
 • În cazul în care lucrările de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul verbal de recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în construcții)
 • Planul de amplasament și delimitare al imobilului

3. Clădiri retrocedate

 • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
 • Proces verbal de predare-primire amplasament
 • Dispoziția Primarului General de punere în posesie, decizie/dispoziție emisă de autoritățile competente, în condițiile legii

Unde este cazul:

 • Declarația specială de impunere
 • Documente doveditoare scutire impozit