PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
Ajutor
Condiții de utilizare

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren/taxei pe teren

Acte necesare

  • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
  • Titlu de proprietate
  • Document prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul

Unde este cazul:

  • Documente doveditoare scutire impozit
  • Actul de identitate al împuternicitului sau Legitimație avocat dacă împuternicirea este prin avocat