PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
Ajutor
Condiții de utilizare

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren/taxei pe teren

Acte necesare

  • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice
  • Titlu de proprietate
  • Document prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul
  • Cod de Identificare Fiscală