Termeni și condiții de utilizare a aplicației „Bacău”

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

„Bacău” este o aplicație software de servicii electronice, având componentă de acces prin interfață web și componentă de aplicație pentru dispozitive mobile, lansată de Primăria Municipiului Bacău și care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic de transmitere către Primăria Municipiului Bacău a sesizărilor privind problemele din Municipiul Bacău. Aplicația este disponibilă atât pentru acces utilizând un browser web de pe un computer personal, cât și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și/sau folosirea aplicației „Bacău” acceptați și sunteți de acord cu aceşti Termeni și condiții de utilizare. Municipiul Bacău poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației „Bacău” vă exprimați acordul cu Termenii și condițiile descriși mai jos.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația „Bacău” este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea cu privire la faptul că sesizările raportate sunt reale.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Municipiul Bacău are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în prezentul document, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se vor înregistra în sistemul electronic. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistemul pentru gestionarea sesizărilor transmise atât prin aplicația mobilă „Bacău” cât și prin intermediul portalului web și prelucrarea automată a sesizărilor acestuia. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării aplicației de sesizări. Conform Regulamentului 679/2016, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate, beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației „Bacău”, nu ezitați să ne contactați la email ...... sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din ..... În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Municipiul Bacău prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației „Bacău”. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Municipiul Bacău atunci când utilizați aplicația „Bacău” este supusă Politicii de Confidențialitate a autorității publice locale, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația „Bacău” stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile de acces prin care vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului și identificatorul unic al dispozitivului utilizat, în cazul utilizării unui dispozitiv mobil. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația „Bacău” să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul rezolvării sesizării dumneavoastră. Aplicația „Bacău” asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația „Bacău” prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Municipiul Bacău este obligat să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau de către o altă persoană cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. „Bacău” nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege, contravențional sau penal, după caz.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Municipiul Bacău și/sau furnizorii săi de licență sunt unicii proprietari ai aplicației „Bacău”, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicația „Bacău” este protejată prin prevederile legislației drepturilor de autor din România. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația „Bacău” sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Municipiului Bacău. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Municipiului Bacău. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Municipiului Bacău și apar în aplicația „Bacău” sunt proprietatea respectivilor proprietari, ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de către Municipiul Bacău .

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației „Bacău” sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau să transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație al Municipiului Bacău. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu infrastructura informatică (servere, rețelele, aplicații) a Municipiului Bacău. De asemenea, sunteți de acord să nu:

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația „Bacău” poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe, sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu Municipiul Bacău. Municipiul Bacău nu este responsabil pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI

Municipiul Bacău vă pune la dispoziție aplicația „Bacău” în mod gratuit. Autoritatea publică locală sau aplicația „Bacău” nu solicită utilizatorilor și nu necesită plata niciunei taxe sau cost de utilizare, cu excepția costurilor uzuale de utilizare de către utilizator a comunicației internet fixe sau mobile, necesare pentru accesarea aplicației. Pentru orice problemă legată de imposibilitatea accesării aplicației „Bacău” vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii internet. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația „Bacău” să nu poată fi accesată din unele țări de pe dispozitivele mobile, datorită restricțiilor de comunicație impuse de furnizorii de servicii de telefonie sau a configurării serviciilor de comunicații de date în roaming ale dispozitivului dumneavoastră mobil. Posibilitatea de a descărca aplicația „Bacău” poate fi de asemenea restricționată atunci când utilizați opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale aplicației de servicii electronice „Bacău” , sunteți de acord ca Municipiul Bacău să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Primăria Municipiului Bacău prin intermediul aplicației, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare, precum și pentru crearea sau îmbunătățirea aplicației „Bacău”, sau altor produse și servicii ale Municipiului Bacău. De asemenea, utilizarea aplicației „Bacău” este o confirmare implicită a faptului că ați înțeles că informațiile cu privire la sesizări pe care le transmiteți pot fi vizibile și altor utilizatori ai aplicației, lista de sesizări și informațiile de poziționare fiind informații disponibile tuturor utilizatorilor aplicației. Această precizare nu se aplică informațiilor cu caracter personal transmise împreună cu sesizările dumneavoastră.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Municipiul Bacău furnizează aplicația „Bacău” ca atare și fără nicio altă condiție expresă, implicită sau statutară. Municipiul Bacău nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației „Bacău”, pentru defecțiuni, întârzieri sau întreruperi apărute în cadrul aplicației „Bacău”, pentru pierderi sau defecțiuni ce reies din utilizarea aplicației „Bacău”, pentru defecțiuni ale dispozitivului dumneavoastră mobil sau pentru orice manieră de a utiliza aplicația „Bacău” de către utilizatorii acesteia. Municipiul Bacău își rezervă dreptul de a furniza aplicația „Bacău” la discreția sa. Municipiul Bacău, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) instituției publice nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea sau pentru prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce rezultă din utilizarea sau care au legătură cu aplicația „Bacău”, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu explicit.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și „Bacău” care rezultă sau care are legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare, cu interpretarea sau încălcarea acestora, va fi guvernată și rezolvată în conformitate cu legile din Romania, competența de soluționare aparținând instanțelor de judecată din România.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice sesizare transmisă prin intermediul aplicației „Bacău” și care depășește aria de relevanță a aplicației (sesizări care privesc domeniul public), folosirea de cuvinte obscene sau licențioase, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse oricărei persoane sau instituții va fi sancționată prin cenzurarea parțială sau totală a sesizării/comentariului, ștergerea integrală a acestuia sau chiar interzicerea dreptului de a transmite în viitor alte sesizări.

13. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile secțiunilor au doar scop de referențiere și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni.

14. CONT DE ACCES

Aplicația „Bacău” este disponibilă pentru toți cetățenii Municipiului Bacău sau pentru alți cetățeni care tranzitează sau utilizează domeniul public al Municipiului Bacău. Modalitățile de accesare a aplicației includ: browser internet pentru computere personale sau aplicații mobile pentru sistemul de operare Android sau iOS. Pentru Android, descărcați aplicația „Bacău” din Google Play/Magazin Play, iar pentru iOS descărcați aplicația „Bacău” din Apple Store. După descărcarea și instalarea aplicației se solicită crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dumneavoastră, atât în vederea clarificării unor aspecte sesizate, cât și în vederea transmiterii răspunsurilor aferente sesizărilor transmise de dumneavoastră, inclusiv a informațiilor cu privire la modul de soluționare a acestora.

15. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare, sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației „Bacău”, nu ezitați să ne contactați la email ....