PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
Ajutor
Condiții de utilizare

Certificat de urbanism (CU)

Acte necesare

  • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată cu elementele de identificare ale solicitantului imobilului, cu precizarea scopului solicitării
  • Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.