PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare Permis de Liberă Trecere

Permisul de liberă trecere se eliberează contra cost de Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat din cadrul Primăriei municipiului Bacău, pentru:

1. autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care:

    a. utilizează rețeaua stradală din zona centrală (delimitată de străzile: Milcov, Ion Luca Caragiale, Vadul Bistriței, Mioriței, Gării, Constantin Ene, Alexei Tolstoi, Bucegi, Narcisa, Pasaj Letea) cu excepția centrului (Calea Mărășești, Nicolae Bălcescu, Războieni);

     b. utilizează străzile care au semnalizare de interzicere a traficului autovehiculelor cu o masă maximă totală ce depășește anumite valori.

2. autovehiculele care traversează Podul Șerbănești a căror masă maxim autorizată este mai mare de 10 tone, dar nu depășește 30 tone, pentru transporturi aparținând agenților economici din municipiul Bacău a căror marfă transportată este perisabilă, sau prezintă pericol imediat de degradare (păsări destinate abatorizării, flori, transport betoane) și pentru transporturi care se realizează pentru lucrări ale Primăriei municipiului Bacău, pe baza unui contract de achiziție.

Permisele de liberă trecere se eliberează pentru fiecare autovehicul, nefiind transmisibile.

Pentru obținerea permisului de liberă trecere solicitantul-operator de transport va depune la sediul Primăriei municipiului Bacău o cerere în care se va specifica numărul de înmatriculare al autovehiculului, masa maximă total autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare, traseele pentru care se solicită și perioada în care va circula, conform anexei, însoțite de următoarele documente:

  • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului,
  • Copie certificat de înmatriculare autovehicul,
  • Dovada achitării taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere, taxă stabilită conform hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău de stabilire a taxelor locale.

Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, iar pentru verificarea datelor înscrise va fi expus la vedere, pe parbrizul autovehiculului.